Login: Hasło:
Zaloguj
Nie pamiętam hasła
 • SUKI żółwie
 • Bańki
 • Swede-oficjalny dystrybut
 • pistolety
 • Auta z polskim modułem gł
 • SUPER CENY
 • Lalki Dorotki
 • Klein
 • Plusz Suki
 • Daniel
 • Nowa lina traktorów
 • Zestawy Lekarkie
 • Lisciani
 • Nowe Bańki Mydlane
 • Banner 1
 • Bańki mydlane
Nazwa towaru
Kod kreskowy
Kod towaru

Nowości
SZUKAJ

REGULAMIN NEWSLETTERA

Regulamin świadczenia usługi Newslettera Swede:

 1. Wydawcą Newslettera Swede jest przedsiębiorstwo SWEDE Sp. z o.o. Sp. k.
 1. Newsletter Swede jest wysyłany przez firmę SWEDE Sp. z o.o. Sp. k. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres subskrybenta, w sposób cykliczny (jednak nie częściej niż 3 razy w tygodniu) w formie listu elektronicznego (e-mail).
 1. Newsletter Swede ma charakter bezpłatny i jest dostępny dla klientów firmy SWEDE Sp. z o.o. Sp. k.
 1. Newsletter Swede zawiera przede wszystkim informacje handlowe (m. in. informacje o promocjach, nowościach, organizowanych przez SWEDE Sp. z o.o. Sp. k. targach, konkursach) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.).
 1. Zamówienie i potwierdzenie chęci subskrypcji Newslettera przez klienta SWEDE Sp. z o.o. Sp. k. następuje poprzez dokonanie czynności rejestracyjnych, polegających na: a. wprowadzeniu swojego adresu e-mail i pozostałych wymaganych danych na stronie internetowej www.swede.pl (przy pomocy formularza "Zapisz się do Newslettera") i zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu
  lub
  b. wysłaniu odpowiedzi (w formie listu elektronicznego) o treści "tak" (lub podobnej, świadczącej o chęci przystąpienia do Newslettera Swede) na otrzymane od firmy SWEDE Sp. z o.o. Sp. k.. zaproszenie do Newslettera. Odpowiedź świadcząca o chęci przystąpienia do Newslettera Swede na zaproszenie jest jednoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 1. Po wykonaniu tych czynności użytkownik staje się subskrybentem newslettera.
 1. Subskrybent w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera Swede. Subskrypcję można anulować, klikając na link "Wypisz się z Newslettera", znajdujący się na dole każdego z przesyłanych listów elektronicznych.
 1. Zamówienie Newslettera Swede jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie danych osobowych subskrybenta przez SWEDE Sp. z o.o. Sp. k.. jako administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) z zagwarantowaniem użytkownikowi usługi wszelkich praw wynikających z niniejszej ustawy w tym zakresie.
 1. Dane osobowe podane przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będą publikowane na stronach serwisu ani też ujawniane osobom trzecim.
 1. SWEDE Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu świadczenia usługi Newslettera bez konieczności informowania subskrybentów.
 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych subskrybentów bez podania przyczyn.