Login: Hasło:
Zaloguj
Nie pamiętam hasła
  • kasy sklepowe
  • pistolety
  • Auta z polskim modułem gł
  • Zestawy Lekarkie
  • Nowa lina traktorów
  • Lalki Dorotki
  • Bańki
  • Banner 1
  • Banner 1
  • Pistolety i karabiny na w
Nazwa towaru
Kod kreskowy
Kod towaru

Nowości
SZUKAJ

Komunikat dotyczący zabawki bębenek oraz instumenty muzyczne

,,SWEDE DEMUTH Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu informuje, że zabawka, bębenek, nr katalogowy: YH898-00, EAN: 5902496145768, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na to, że pasek przymocowany do bębenka, przeznaczony do noszenia w całości lub częściowo na szyi, tworzący sztywną pętlę, nie jest wyposażony w elementy rozłączne ulegające odłączeniu, co może stwarzać ryzyko uduszenia się dziecka poprzez odcięcie dopływu powietrza wskutek owinięcia się wokół szyi oraz z uwagi na umieszczenie na zabawce ostrzeżenia ,,Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia" wraz ze znakiem graficznym oraz informacją o szczególnym zagrożeniu, które są sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki, określonym na podstawie jej funkcji rozmiarów i charakterystyki (zabawka ze względu na swoje funkcje i rozmiary jest przeznaczona przede wszystkim dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy). SWEDE DEMUTH Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu informuje ponadto, że zabawka instrumenty, nr katalogowy: 2014-2, EAN 5902496105113, z uwagi na fakt, że dwa marakasy wchodzące w skład instrumentów mają niewłaściwy kształt i rozmiar (ich uchwyt wystaje poza podstawę wzorników A i B), co biorąc pod uwagę możliwości użycia ich również jako grzechotki do zabawy przez dzieci zbyt małe żeby siadać bez pomocy, stwarza ryzyko uduszenia się dziecka poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez zabawkę zaklinowaną w ustach lub gardle, a także z uwagi na umieszczenie na zabawce ostrzeżenia ,,Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia'' wraz ze znakiem graficznym oraz informacją o szczególnym zagrożeniu, które są sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki, określonym na podstawie jej funkcji rozmiarów i charakterystyki (zabawka ze względu na swoje funkcje i rozmiary jest przeznaczona przede wszystkim dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy). Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów''.foto_sa/art/g2693.jpgfoto_sa/art/g981.jpg

Data: 2019-07-17